Betalskydd Lån


Har du lån i Sala Sparbank? Teckna Betalskydd Lån!

Betalskydd Lån är en försäkring som hjälper dig att betala tillbaka eller lösa ditt lån om något oförutsett inträffar - till exempel om du blir arbetslös eller sjukskriven. Betalskydd Lån ger med andra ord ekonomisk trygghet om livet plötsligt förändras.

Så här fungerar det

Betalskydd Lån kan tecknas för bland annat bolån, konsumtionslån och borgenslån.

Om du inte kan arbeta
Om du avlider
• Täcker ränta och amortering upp till maximalt 15 000 kr per månad och lån. • Täcker lån upp till 40 prisbasbelopp (1 712 000 kronor, 2009) per person.
• Gäller vid arbetslöshet eller sjukskrivning pga olycka eller sjukdom. • Eventuellt överskjutande belopp betalas ut till ditt dödsbo eller angiven förmånstagare.
• 30 dagars karens, dvs ersättning utgår tidigast efter en månad. • Gäller vid dödsfall före 65 år.
• Ersätter upp till 12 månader i sträck. • Kan tecknas fram till 60 års ålder.

Fyll i fälten nedan så kontaktar vi dig:  -