Låna

Räntetaklån
Räntetaklån är bolånet med både bunden och rörlig ränta. Du behöver inte välja mellan den bundna
räntans trygghet och den rörliga räntans möjligheter. Du får ett räntetak som räntan inte kan överstiga,
samtidigt som du har en rörlig ränta under räntetaket. Det betyder att du tjänar på att marknadsräntan
sjunker. Men du behöver inte betala om ränteläget stiger över ditt bestämda räntetak. rantetak.jpg

Fyll i fälten nedan så kontaktar vi dig: -

 

 

 

Namn *


Telefon *


Jag vill helst att ni kontaktar mig på
Förmiddagen   Eftermiddagen   Kvällen